Trädfällning av gran

Trädfällning av skadad gran i Köping

 

Granbarkborre är en invasiv insekt som är mycket skadlig för våra svenska skogar. Enligt Skogsstyrelsen dog miljontals träd år 2020 på grund av angrepp från granbarkborren. Därför är det viktigt att regelbundet undersöka sina träd för att så tidigt som möjligt upptäcka angrepp. Hittar man tecken på att granbarkborren fått fäste i trädet rekommenderas att avverkning sker omgående och att det fällda trädet sedan transporteras bort från platsen. Annars finns en risk att insekterna sprider sig i beståndet.

 

I ett bostadsområde i Köping stod en gran som nyligen angripits av granbarkborren. I nära anslutning till granen fanns hus, planteringar och staket vilket gjorde traditionell trädfällning till en omöjlighet. För att minimera risk för skador på bebyggelse valde vi istället en metod kallad sektionsfällning, då man klättrar upp i trädet och fäller det i delar som man långsamt hissar ned. Därefter fäller man en utmätt högstubbe som får plats.

 

Uppdraget avslutades med ett fällt träd, lite applåder från grannar och mycket nöjda kunder.

 

Tveka inte att kontakta oss med din förfrågan redan idag!

 

Kontakta oss för trädfällning, trädbeskärning samt rådgivning i Köping eller övriga Mälardalen, så hittar vi en lösning på ditt trädproblem.

Ring oss för trädbeskärning i Enköping, Örebro, Arboga, Köping, Västerås, Eskilstuna, Surahammar och Hallstahammar.